On: By:
Da’wah : Melamar Wanita“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindirian atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan ...
On: By:
Da’wah : Da’wah dengan Baik“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. ...
On: By:
Da’wah : Ibadah Bernilai Haji dan Umrah“Barangsiapa yang shalat shubuh berjamaah, kemudian duduk berdzikir memuji Allah hingga terbit matahari, kemudian shalat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. ...
On: By:
Memanfaatkan WaktuPada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang menum puk hingga ia letih dan capai. Dalam kondisi seperti ini datanglah seorang ...
On: By:
Mozaik : Tiga Masjid Terancam YahudisasiMeletusnya konflik berkepanjagan di tanah suci, Yerussalem, Palestina, bermula ketika gerakan Zionisme mulai menunjukkan ambisinya setelah mendapatkan bantuan dari tentara sekutu. Zionisme yang merupakan ...